کاربر

نام کاربر

رضا red horse

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

عاشق شناه کوه و پرواز