فرمول یک ایراناستبان اکون و دنیل ریکاردو می‌گویند که تیم رنو فکر می‌کند مشکل خنک کنندگی رادیاتور را که در دو مسابقه ابتدایی فصل 2020 فرمول یک برای تیم مسئله ساز شده بود را حل کرده است.

ریکاردو بخاطر مشکل خنک کنندگی در مسابقه ابتدایی مجبور به خروج از مسابقه شد و در مسابقه دوم مشکل مشابه در ماشین اکون باعث شد که وی نتواند مسابقه را به اتمام برساند.

مارسین بادکوفسکی مدیر اجرائی تیم رنو بعد از مسابقه دوم اعلام کرد که مشکل جوش در بدنه رادیاتور در یکی از قطعاتی که از یک سازنده تهیه می‌شود باعث این مشکل شده است که برای مسابقه مجارستان برطرف خواهد شد.

اکون نیز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها به این نکته اشاره کرده است که در این ورزش همیشه خطر هست و هیچگاه صفر نخواهد شد اما فکر می‌کنند که مشکل را پیدا کرده‌اند  و برطرف شده است و امیدوار هستند که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.