فرمول یک ایران – خوان پابلو مونتویا، راننده سابق فرمول یک در سری مسابقات قهرمانان (ROC (Race of Champions که در ژانویه در میامی برگزار می شود، شرکت خواهد داشت.