فرمول یک ایران – برگزار کنندگان مسابقه فرمول یک برزیل آشکار کرده اند که این گرندپری با حضور تماشاگران در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

در طی ماه گذشته، شیوع کشنده و وحشتناک سریع ویروس کرونا در برزیل، این کشور را به دومین کشور مبتلا در جهان تبدیل کرده است. تنها در روز گذشته 30102 نفر تست ویروس کرونای آنها در برزیل مثبت اعلام شد و آمار کلی مبتلایان در این کشور به 498440 نفر رسیده و فوتی ها نیز به 28834 نفر.

سائوپائولو بزرگترین شهر آمریکای جنوبی، خانه پیست 2.7 مایلی اینترلاگوس به حساب می آید. با اینکه 20% از مبتلایان شناخته شده در برزیل در این شهر می باشد اما فرمانداران این شهر اعلام کرده اند که از فردا فروشگاه و مراکز خرید می توانند به کسب و کار خودشان ادامه دهند و پس از دو ماه قرنطینه اجباری بازگشایی مجدد را داشته باشد.

شهردار برونو کواس اعلام کرده است که این شهر تمام مسائل حیاتی برای بازگرداندن آرامش را رعایت کرده است و برگزاری مسابقه فرمول یک، در اولویت پول پوزیشن این شهر می باشد.