موتوجی پی ایران – برگزارکنندگان مسابقات موتو جی پی اعلام کرده اند که به دلیل شیوع ویروس همه گیر کوید-19 مسابقه امسال موتو جی پی در استرالیا و بریتانیا به طور کامل لغو شده و برگزار نمی شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید