Register

3 × 4 =

A password will be e-mailed to you.

موتوجی‌پی ایران -بعد از جلسه ی دادگاه بین المللی انضباطی، مشخص شد که موتورسوار سی ساله ی آپریلیا، آندره یانونه ، تست پیش فصل موتوجی پی 2020 درسپانگ را از دست خواهد داد.

پس از برگزاری مسابقه سپانگ در تاریخ 3 سپتامبر 2019، تست معمول دوپینگ از موتورسواران این رشته انجام شد و جواب تست یانونه نسبت به ماده ی ممنوعه ی ” WADA ” مثبت اعلام شد و حضور این موتورسوار در رقابت های موتوجی‌پی از تاریخ 17 دسامبر 2019 به حالت تعلیق در آمد. یانونه بعد از این اتفاق، درخواست تجزیه و تحلیل بر روی نمونه ی دوم گرفته شده را داد اما این تجزیه و تحلیل، نتایج آزمایش اول را تایید کرد. جلسه ی دادرسی در دادگاه بین المللی انضباطی با حضور سه قاضی تشکیل شد تا این موتورسوار فرصتی برای ارائه ی پرونده های خود داشته باشد. این دادگاه تا زمان تصمیم گیری برای این پرونده، آندره یانونه را از شرکت در مسابقات منع کرد.

یک دیدگاه

  1. Wwe.f1.77

    0

    1

    دوپینگ کرده واقعا آخه موتورسواری چه به دوپینگ مثل اینه که بگی شطرنج باز رفته دوپینگ کرده