فرمول یک ایران – دنیل ریکاردو پس از انجام کارهای تحقیق و توسعه در زمستان، قصد دارد تا زمان بیشتری را در کارخانه بگذراند تا به آغاز فصل پیش رو کمک کند و روابط خود را با تیم به مرحله بعدی ببرد. او در اولین فصل حضورش در رنو پس از ردبول، به مقام نهم رسید. او در ابوظبی گفت که امیدوار است قبل از ادامه نبرد رنو برای 2020 بتواند بخوبی استراحت نماید. او معتقد است که مدتی را باید استراحت کند تا بتواند برای ادامه فعالیتش توان کافی داشته باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید