فرمول یک ایران – مارک کوما، هم تیمی فرناندو آلونسو در تیم تویوتا، اذعان داشت هنگامیکه دوشنبه، در بخش دوم مسابقه،چرخ تویوتا هایلوکسشان جدا شد و 30 متر پشتشان جا ماند، فکر کرده است که مسابقه داکار برایشان همانجا تمام شده است. آلونسو تا این مرحله از مسابقه عملکرد بی نقصی را داشت و از آن لذت می‌برد که به دلیل عدم دید کافی بخاطر گرد و خاک ماشینهای جلویی، چاله را ندید و داخل آن افتاد که باعث شد تا چرخ جلو  سمت چپ را از دست بدهند. این دو نفر موفق به تعمیر آن در محل شدند اما این موضوع سبب شد تا 2 ساعت زمان را از دست بدهند. کوما گفت که فکر می‌کرده است که کارشان همانجا تمام شده اما توانسته‌اند آن را تعمیر کنند اگرچه نسبت به قبل کندتر حرکت می‌کردند.