پول اسپارگارو

44
ملیت
اسپانیایی
سن
27
نام تیم
کی تی ام
محل تولد
گرانولرز
محل تولد
10/06/1991
تعداد سکو
0
تعداد مسابقات
85
تعداد برد
0
امتیاز کل
474