برنامه گرندپری فرمول یک فرانسه 2019تمرین 1جمعه98/03/3115:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/03/3119:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/04/0115:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/04/0118:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/04/0217:40

پیست پائول ریکارد فرانسه

اولین گرندپری
1971
تعداد دورها
53
طول پیست
5.861K.M
مسافت مسابقه
309.69K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:34.225

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: