برنامه گرندپری فرانسه

تمرین 1جمعه97/04/0116:00 - 14:30
تمرین 2جمعه97/04/0120:00 - 18:30
تمرین 3شنبه97/04/0216:30 - 15:30
تایم گیریشنبه97/04/0219:30 - 18:30
مسابقهیک شنبه97/04/0318:40

پیست پائول ریکارد فرانسه

اولین گرندپری
1971
تعداد دورها
53
طول پیست
5.861K.M
مسافت مسابقه
309.69K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:34.225

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید