برنامه گرندپری فرمول یک فرانسه 2019تمرین 1جمعه98/03/3115:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/03/3119:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/04/0115:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/04/0118:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/04/0217:40

پیست پل ریکارد فرانسه

اولین گرندپری
1971
تعداد دورها
53
طول پیست
5.861K.M
مسافت مسابقه
309.69K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:34.225

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: