جزئیات پیست مونترال (ژیل ویلنوو) کانادا

فرمول یک ایران – جزئیات پیست مونترال کانادا در عکس زیر :

جزئیات پیست مونترال (ژیل ویلنوو) کانادا

جزئیات پیست مونترال (ژیل ویلنوو) کانادا

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود