فرناندو آلونسو و یوسوکه هاسه گاوا

فرناندو آلونسو مجبور به استفاده از موتور قبلی هوندا شد

فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو پس از کشف مشکلی در موتور خود در شب جمعه مجبور به تعویض موتور و استفاده از موتور قدیمی هوندا شد. هوندا که پس از بررس... ادامه ...