مکس ورشتپن - بحرین 2019

مکس به قدری خوب است که بقیه رانندگان به سختی می‌توانند به حد و اندازه او برسند

فرمول یک ایران - فرانز توست معتقد است که شرایط مکس ورشتپن و شروع زودهنگام او در کارتینگ و فرمول یک او را به یکی از سرسخت‌ترین رانندگان پیست تبدیل کرده... ادامه ...