لندو نوریس و لنس استرول در ماشین تیم فرمول یک مکلارن و ریسینگ پوینت در فرمول یک اتریش 2020

داستان اظهارات عجیب لندو نوریس

فرمول یک ایران - لندو نوریس پس از گرندپری پرتغال در مصاحبه خبری اش حرف هایی را مطرح کرد که کمتر از این راننده جوان و آینده دار انگلیسی انتظار می رفت. ... ادامه ...
الکساندر آلبون و لنس استرول - فرمول یک توسکان موجلو 2020

جریمه‌ای برای استرول و ورشتپن در نظر گرفته نشد

فرمول یک ایران - داوران فیا برای برخورد مکس ورشتپن و لنس استرول در طول تمرین دوم فرمول یک پرتغال جریمه‌ای در نظر نگرفتند. در نتیجه این برخورد استرو... ادامه ...