لوئیس همیلتون و والتری بوتاس - استرالیا 2019

شوماخر: دلیل برد بوتاس، آسیب خودروی همیلتون بوده است

فرمول یک ایران - راننده ی سابق فرمول یک، راف شوماخر معتقد است که تنها دلیل پیروزی والتری بوتاس در مسابقه ملبورن، آسیب دیدگی کف خودروی لوئیس همیلتون بو... ادامه ...