چارلز لکلرک ، فراری - فرمول یک بریتانیا 2020

فراری و رنو از همین الان تست‌های تصادف جلوی ماشین فصل 2022 را پشت سر گذاشته‌اند

فرمول یک ایران - به نظر می‌رسد که فراری و رنو از همین حالا تست های مربوط به تصادف جلوی ماشین فصل 2022 خود را پشت سر گذاشته اند. مشخصا کار ها قرار ا... ادامه ...