متیا بینوتو ، مدیر تیم فرمول یک اسکودریا فراری

روز تلخ و شیرین اسکودریا فراری در مسابقه سیلورستون 2020

فرمول یک ایران - تیم اسکودریا فراری توانست در مسابقه فرمول یک بریتانیا 2020 یک سکو و یک رده دهمی را کسب کند که سکوی آن به وسیله چارلز لکلرک با یک نتیج... ادامه ...