کاربر

نام کاربر

RADU

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

عاشق سینه چاک فتل