کاربر

نام کاربر

Redbull mo

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول