کاربر

نام کاربر

T Le16

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

جیمز هانت

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها