کاربر

نام کاربر

STR34

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, مسابقات جهانی استقامت, ایندی کار

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

ردبول, تورو روسو, رپسول هوندا, یاماها