کاربر

نام کاربر

smf@

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری