کاربر

نام کاربر

Shumi1

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

مک لارن