کاربر

نام کاربر

Saeedreza

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, مک لارن

بیوگرافی کاربر

کارشناسی ارشد الکترونیک نانو دیجیتال ؛بهترین راننده مایکل شوماخربهمراه سباستین فتل و اما اعجوبه حال حاضر مکث ورشتاپن