کاربر

نام کاربر

n3x0

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

پرسپولیس منچستر فراری تا ابد سرخ