کاربر

نام کاربر

maliak

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

بیوگرافی کاربر

تیم مورد علاقه Willimas BMW 2001-2003 راننده مورد علاقه خوان پابلو مونتویا