کاربر

نام کاربر

mahdavi3d

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, ناسکار

راننده مورد علاقه

فرناندو آلونسو

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, تک 3 یاماها