کاربر

نام کاربر

محمد سلطانی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا

بیوگرافی کاربر

عاشق رانندگی …چه ماشین فرمول یک چه پراید…