کاربر

نام کاربر

محمد هورزاد

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

راننده اتومبیلرانی ، رشته سرعت ، کلاس استاندارد ، سالهای 79 تا 84 ، بهترین مقام = دومی استان خراسان