کاربر

نام کاربر

محمد

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

کارشناسی ارشد نانو، 28 ساله