کاربر

نام کاربر

Erfan24

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

فرمول 1 براي من = فراري