کاربر

نام کاربر

akbar

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, هاس

بیوگرافی کاربر

مهندس مکانیک – ساخت و تولید