فرناندو آلونسو - مسابقه گرندپری بحرین 2018

فرناندو آلونسو؛ ماتادور جادویی اهل آستوریاس

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو راننده ای اسپانیایی می باشد که موفق به کسب دو قهرمانی جهان در فرمول یک شده و بسیاری از افراد او را جزء بهترین های تاریخ این ورزش می دانند. آلونسو پس از بازنشستگی از فرمول یک د... ادامه ...