فرمول یک ایراننیکو هالکنبرگ راننده آلمانی تیم رنو بیان کرده است که طی حداکثر دو سال آینده میک شوماخر به فرمول یک راه پیدا می کند. انتظارات از او بسیار بالاست و شرایط اصلا برایش راحت نخواهد بود. تا آنجایی که من می توانم در مورد او قضاوت کنم می توانم بگویم که او دارد عملکرد عالی از خودش نشان می دهد او به تازگی اولین پیروزی خودش را در فرمول 2 بدست آورد.

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید