موتوجی پی ایرانجوان میر، موتورسوار جوان سوزوکی با تصادف در تست های برنوی چک، به قفسه سینه و ریه خود آسیب زد و تیم سوزوکی نیز اعلام کرد که او مسابقه موتوجی پی بریتانیا را نیز از دست خواهد داد و سیلوین جیوانتولی جایگزین او خواهد شد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید