فرمول یک ایران – پیرلی ترکیب لاستیک های گرندپری آمریکا را اعلام کرد.

ترکیب لاستیک ها در ادامه فصل:

مجارستان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

آلمان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

بلژیک: سوپرسافت – سافت – مدیوم

ایتالیا: سوپرسافت – سافت – مدیوم

سنگاپور: التراسافت – سوپرسافت – سافت

مالزی: سافت – مدیوم – هارد

ژاپن: سافت – مدیوم – هارد

آمریکا: سوپرسافت – سافت – مدیوم

دیدگاه خود را بیان کنید