موتوجی پی ایراندنیلو پتروچی، موتورسوار دوکاتی سریع ترین زمان تمرینات روز جمعه گرندپری اسپانیا را با 1:37.909 به ثبت رساند. هم تیمی او، آندره دویزیوسو با اختلاف اندک 0.097 ثانیه ای در مکان دوم قرار گرفت.

کال کراچلو و مارک مارکز نیز در مکان های بعدی جای گرفتند.

از جمله اتفاقات آخرین تمرین روز جمعه نیز می توان به پرچم قرمز اواخر جلسه اشاره کرد که به دلیل نشت روغن بر روی پیست و زمین خوردن کارل ابراهام و بردلی اسمیت بوده است.

جدول تمرین2 موتو جی پی اسپانیا 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1دنیلو پتروچیدوکاتی1:37.909
2آندره دویزیوسودوکاتی+0.097
3کال کراچلوال سی آر هوندا+0.195
4مارک مارکزرپسول هوندا+0.238
5ماوریک وینالسیاماها+0.332
6فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها+0.461
7استفان بردلاچ آر سی+0.464
8تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+0.505
9خورخه لورنزورپسول هوندا+0.536
10فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+0.684
11جک میلرپرامک دوکاتی+0.697
12پول اسپارگاروکی تی ام+0.726
13آندره یانونهآپریلیا+0.767
14ولنتینو روسییاماها+0.772
15الکس اسپارگاروآپریلیا+0.812
16الکس رینزسوزوکی+0.838
17جوان میرسوزوکی+0.880
18فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.991
19تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+1.201
20یوهان زارکوکی تی ام+1.457
21کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+1.623
22میگل اولیویراتک3 کی تی ام+1.865
23بردلی اسمیتآپریلیا+1.865
24حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+2.985