Register

سیزده + 11 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – در پی رخداد های متفاوت در هر گرندپری امکان اینکه تعدادی از رانندگان جریمه شوند وجود دارد، حال برای گرندپری باکو این رانندگان جریمه دریافت کرده اند:

1 – آنتونیو جیوویناتزی: به دلیل گرفتن کنترل یونیت جدید خود 10 رده جریمه جایگاه برای شروع مسابقه دریافت کرده است.

2- پیر گسلی: به دلیل نادیده گرفتن وزن کشی فیا و همینطور استفاده از جریان بیش از حد مجاز سوخت، مسابقه را از ورودی پیت شروع خواهد کرد.