فرمول یک ایران – خودروی فرمولE مرسدس برای اولین بار توسط استافل وندورن و ادواردو مورتارا در پیست ورانوی ایتالیا تست شد. تیم مرسدس در فصل آینده وارد مسابقات فرمول ای خواهد شد.