فرمول یک ایران – فابیان، برادر جوانتر سباستین فتل به تیم مرسدس پیوست و در رقابتهای آداک جی تی مسترز 2019 برای این تیم رانندگی خواهد کرد. مرسدس در فرمول یک دشمن دیرینه‌ای به نام سباستین فتل دارد اما به گزارش بیلد این وفاداری به خانواده دچار خلل شده است و برادر کوچکتر سب یعنی فابیان این فصل لباس پیکانهای نقره‌ای را بر تن خواهد کرد و برای آنها به رقابت خواهد پرداخت. فابیان این موضوع را خنده دار توصیف کرده است.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید