فرمول یک ایرانجنسن باتن و نائوکی یاماموتو، سلاطین قهرمانی سوپر جی تی سال گذشته دوباره به پیست بر می‌گردند تا از تاج خود با تیم کونیمیتسو هوندا دفاع کنند. این دو قهرمانی خود را در آخرین مسابقه سال گذشته بدست آوردند و هوندا ریسینگ تصمیم گرفته است تا بار دیگر از قهرمان 2009 فرمول یک جهان و هم تیمی‌اش در تیم کونیمیتسو در مسابقات 8 مرحله‌ای که 13 آوریل در اوکایاما پایان خواهد یافت حمایت نماید.