فرمول یک ایران – ژان تاد ریاست فدراسیون جهانی اتومبیلرانی قول داد که تحقیقات کاملی در خصوص تصادف وحشتناک سوفیا قلورش راننده 17 ساله آلمانی که در ماکائو در مسابقات فرمول 3 اتفاق افتاد و منجر به آسیب دیدگی ستون فقرات او شد، انجام گیرد.