فرمول یک ایران کیمی رایکونن راننده تیم اسکودریا فراری پس از کسب پول پوزیشن گرندپری ایتالیا ۲۰۱۸، توانست رکوردی را ثبت کند. وی به جمع ده نفر برتر جوان ترین و مسن ترین افراد کسب کننده پول پوزیشن ملحق شد.

مقام نهم جوان‌ترین : گرندپری اروپا ۲۰۰۳ در سن ۲۳ سال و ۸ ماه و ۱۲ روز

مقام هشتم مسن ترین :  گرندپری ایتالیا ۲۰۱۸ در سن ۳۸ سال و ۱۰ ماه و ۱۶ روز

دیدگاه خود را بیان کنید