موتوجی پی ایران – استفان بردل تایید کرد که در پایان فصل جاری، از تیم آپریلیا جدا خواهد شد و الکس اسپارگارو موتورسوار سوزوکی، جانشین او در این تیم خواهد بود.

دیدگاه خود را بیان کنید