موتوجی پی ایران – منابع آگاه موتوجی پی گزارش دادند که آندره دویزیوسو موتورسوار تیم دوکاتی و پیشتاز جدول قهرمانی 2018، پیشنهاد اولیه تمدید قرارداد این تیم را رد کرده است.