موتوراسپرت ایران _ قهرمان جهان سباستین اوژیه توانست در روز اول رالی قهرمانی جهان 2018 هر دو مرحله را با پیروزی پشت سر بگذارد. پس از وی، دو راننده هیوندای آندریاس میکلسن و دنی سوردو به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را کسب کردند.
راننده تازه وارد تویوتا اوت تاناک به مقام پنجم دست یافت در جلوی او هم تیمی اش اسابکا لاپی مقام چهارم را از آن خود کرد.
رده بندی رانندگان پس از مرحله دوم به شرح زیر است:

Posرانندهتیمزمان
1سباستین اوژیهام اسپرت فورد۳۸:۰۹.۸
2آندریاس میکلسنهیوندای موتوراسپرت ۱۷.۰۳+
3دنی سوردوهیوندای موتوراسپرت۲۵.۰۶+
4اسابکا لاپیتویوتا گازو ریسینگ۳۷.۰۴+
5اوت تاناکتویوتا گازو ریسینگ۴۲.۰۴+
6کارایج برنسیتروئن ریسینگ۵۲.۰۳+
7گری متی لاتوالاتویوتا گازو ریسینگ۵۵.۰۴+
8بوفیرام اسپرت فورد۱:۵۱.۰+
9کریس میکیسیتروئن ریسینگ۲:۱۲.۷+
10کامیلیام اسپرت فورد۲:۴۲.۲+