برنامه گرندپری فرمول یک آمریکا 2020تمرین 1جمعه99/08/0221:00 - 19:30
تمرین 2جمعه99/08/0201:00 - 23:30
تمرین 3شنبه99/08/0322:30 - 21:30
تایم گیریشنبه99/08/0301:30 - 00:30
مسابقهیک شنبه99/08/0422:40

پیست آستین آمریکا

اولین گرندپری
2012
تعداد دورها
56
طول پیست
5.513K.M
مسافت مسابقه
308.405K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:37.392

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)