برنامه گرندپری فرمول یک سنگاپور 2020تمرین 1جمعه99/06/2814:30 - 13:00
تمرین 2جمعه99/06/2818:30 - 17:00
تمرین 3شنبه99/06/2915:30 - 14:30
تایم گیریشنبه99/06/2918:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/06/3016:40

پیست مارینا بی سنگاپور

اولین گرندپری
2008
تعداد دورها
61
طول پیست
5.065K.M
مسافت مسابقه
308.828K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:41.905

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)