Register

12 + سه =

A password will be e-mailed to you.

موتوجی پی ایران – در تمرین نخست موتوجی پی اتریش، هکتور باربرا با ثبت زمان 1:24.631 در رده اول قرار گرفت.

پشت سر او نیز موتورسوار دوکاتی، آندره دویزیوسو با اختلاف 0.088 ثانیه ای و دنی پدروسا و ماوریک وینالس با اختلاف اندک قرار گرفتند.

در تمرین دوم اما دویزیوسو به یک برتری مطلق دست یافت و با ثبت زمان 1:24.046، وینالس و پدروسا را به رده های دوم و سوم نزول داد.

زارکو، لورنزو و مارک نیز در رده های بعدی قرار گرفتند. از نکات تمرینات روز اول می توان به رده ولنتینو روسی اشاره کرد که در هر دو تمرین در مکان دوازدهم جای گرفت.