موتور اسپورت ایران – شرکت ب ام و با اتومبیل M8 GTE در فصل آینده سری مسابقات جهانی استقامت (WEC) شرکت خواهد کرد.

همچنین این اتومبیل اولین تست های آمادگی خود را هفته گذشته در پیست EuroSpeedway Lausitz واقع در شهر برندن برگ آلمان، به اتمام رساند.