برنامه گرندپری فرمول یک ایتالیا 2020تمرین 1جمعه99/06/1415:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/06/1419:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/06/1515:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/06/1518:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/06/1617:40

پیست مونزا ایتالیا

اولین گرندپری
1950
تعداد دورها
53
طول پیست
5.793K.M
مسافت مسابقه
306.72K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:21.046

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)